Skip to content

Föräldra information från KVBS

4 mars 2009

Föräldra information från Ungdomsgruppen.
Passa på att gå och ställa frågor som vi ledare ej kan svara på.

Föräldrarmöte i KVBS
På föräldrarmötet vi hade i december fanns det önskemål om ytterligare ett föräldrarmöte i slutet av säsongen.
Det äger rum torsdagen den 2 april kl 19.00 i Teorisalen Duveholmshallen.
Anmälan till kansliet på telefon 0150-12130 eller via mail till info@kvbs.se

Välkomna önskar Ungdomskommittén
Gunnar Bergstedt, Lennart Hollstein, Anders Milde och Carina Javelius