Skip to content

Föreningen kallar till extra årsmöte

15 augusti 2017

Katrineholm/Värmbol Bandysällskap kallar härmed, i enlighet med beslut på årsmötet i maj, till ett extra årsmöte. Detta för att utse en ny ordförande.

På föreningens årsmöte i maj 2017 beslutades att Katrineholm/Värmbol Bandysällskap skulle kalla till ett extra årsmöte senast idag, 15 augusti, med anledning av att ordförande Stefan Jansson ämnar avgå. Härmed kallas föreningens medlemmar till detta extra årsmöte den 25 september.

Vad? Extra årsmöte, Katrineholm/Värmbol Bandysällskap.

Var? Klubblokalen, Backavallen.

När? 25 september kl. 18.00.

Vid övriga frågor - kontakta kansliet.