Skip to content

Så ser KB:s nya styrelse ut

6 juni 2018

Katrineholm Bandy hade under tisdagskvällen årsmöte i klubbstugan på Backavallen och där valdes bland annat en ny styrelse för föreningen.

Tisdagskvällen bjöd på årsmöte med Katrineholm Bandy och en mycket lyckad säsong summerades. Utöver sportsliga framgångar på såväl senior- som ungdomssidan så redovisades ett positivt ekonomiskt resultat på närmare 500 000 kronor och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Årsmötet valde även en ny styrelse för det kommande verksamhetsåret. Jonas Åkerström och Niclas Zazis har ett år kvar på sina mandatperioder som ledamöter medan Martin Gustafsson fick förnyat förtroende som ledamot över de två kommande åren. Utöver det så valdes två nya ledamöter in i form av Patricia Pilheden och Anette Klarén på varsina två år.

Valberedningen hade dock inte lyckats hitta en ny ordförande till föreningen för att ersätta avgående Maria Lindeberg och årsmötet beslutade därmed att lämna posten vakant tills vidare för att fortsätta arbetet och framöver kalla till ett extra årsmöte när en kandidat har hittats. När den nya styrelsen konstituerar sig ska en vice ordförande utses.

Katrineholm Bandys styrelse 2018/19:

Jonas Åkerström (1 år kvar av mandatperioden)
Niclas Zazis (1)
Martin Gustafsson (2, omval)
Patricia Pilheden (2, nyval)
Anette Klarén (2, nyval)

Katrineholm Bandy vill även passa på att rikta ett stort tack till de avgående styrelsemedlemmarna Maria Lindeberg, Thomas Hansen, Mattias Jansson och Jan Jepsen för den här tiden. 

Intresserad av att ta del av handlingar från årsmötet? Kontakta klubbens kansli på 0150-121 30 eller info@kvbs.se.