Skip to content

Fördelning av ansvarsområden i styrelsen

12 juni 2018

Under måndagen den 11/6 hade Katrineholm Bandys nya styrelse sitt konstituerande möte och där tillsattes bland annat ett antal ansvarsområden.

Sedan en planeringsdag i januari i år så har Katrineholm Bandys organisation sett aningen annorlunda ut än tidigare. Bland annat så beslutades att istället för att ha en sportansvarig i styrelsen så har föreningen nu en senior- och en ungdomsansvarig. Detta för att få en tätare dialog med ungdomsverksamheten och dess VU.

De olika ansvarsområdena är idag Ekonomi, Marknad/Information, Senior, Ungdom och Evenemang och på måndagens konstituerande styrelsemöte beslutades hur dessa roller ska tillsättas under det påbörjade verksamhetsåret. Nedan följer en lista på ansvarsområde och ansvarig styrelseledamot.

Ekonomi: Patricia Pilheden

Marknad/Information: Martin Gustafsson

Senior: Jonas Åkerström

Ungdom: Niclas Zazis

Evenemang: Annette Klarén

Vidare avhandlades även frågan rörande vice ordförande. En roll som framförallt blir viktig fram till den dag föreningen kan kalla till ett extra årsmöte för att välja in en ny ordförande. Rollen tilldelades Niclas Zazis.

Vill ni komma i kontakt med någon inom föreningen så hänvisar vi till ansvarig för respektive område (kontaktuppgifter uppdateras löpande HÄR) eller till kansliet (0150-121 30). Pressfrågor i allmänhet hänvisas i första hand till Martin Gustafsson (073-716 19 76) alternativt till Jonas Åkerström för seniorfrågor (070-655 48 42) eller Niclaz Zazis för ordförande- och ungdomsfrågor (070-328 93 89).