Skip to content

Katrineholm Bandys årsmöte skjuts upp

25 juni 2020

Katrineholm Värmbol BS informerar härmed föreningens medlemmar att det stundande årsmötet är uppskjutet tills vidare.

Katrineholm Värmbol BS kallade häromveckan föreningens medlemmar till årsmöte tisdagen den 30/6, men nu står det klart att mötet skjuts upp. Beslutet att skjuta upp mötet till senare i sommar har fattats av föreningens styrelse och valberedning med hänvisning till rådande omständigheter.

Med minst tre veckors varsel kommer vi att annonsera när och var årsmötet blir av och vi hoppas att vi då kan samla en så stor skara av våra medlemmar som möjligt.

Tills vi hörs igen önskar vi er alla en trevlig sommar.

Katrineholm Bandys styrelse genom Martin Gustafsson