Skip to content

Katrineholm Bandy kallar till extra årsmöte

20 oktober 2021

Katrineholm Värmbol BS bjuder in medlemmar i föreningen till extra årsmöte onsdagen den 10 november med anledning av val av auktoriserad revisor.

Tidigare under hösten fick Katrineholm Värmbol BS påkallat för sig att föreningen inte uppmärksammat den regeländring från Svenska Bandyförbundets licensnämnd som nu gör gällande att även föreningar i Bandyallsvenskan måste ha en auktoriserad revisor för att få elitlicens för säsongen 2022/23. Katrineholm Bandy är alltjämt en ekonomiskt välmående förening, men mot bakgrund av denna regeländring måste föreningen nu kalla till ett extra årsmöte för att på ett korrekt sätt välja en auktoriserad revisor för innevarande verksamhetsår och därmed kunna gå vidare med att få elitlicensen godkänd.

Elitlicens krävs i dagsläget inte för att spela i Bandyallsvenskan, men krävs vid spel i, eller kval till, Elitserien. Katrineholm Bandy har elitlicens för innevarande år. Mötet utlyses, i enlighet med föreningen stadgar, tre veckor i förväg. Röstberättigade är medlemmar för föregående verksamhetsår (20/21). Medlemskap till innevarande år kan lösas på plats.

Extra årsmöte:

Onsdagen den 10 november 2021, klockan 18.00

Plats :

D11 Workspace, Drottninggatan 11, Katrineholm

Förslag på Föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokollsekreterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslistan.

6. Val av

  • Fyllnadsval enligt valberednings förslag av en auktoriserad/godkänd revisor till föreningen, vilket är enligt de statuter som Svenska Bandyförbundet ställer för erhållande av elitserielicens.

7. Mötets avslutande