Skip to content

Biljettinformation till A-lagets hemmamatcher

17 november 2021

Katrineholm Bandy vill härmed förtydliga den biljettinformation som finns till A-lagets hemmamatcher i Bandyallsvenskan.

Biljettinformation

Den allsvenska bandysäsongen är igång och på förekommen anledning vill Katrineholm Bandy förtydliga vad som gäller vid biljettköp till A-lagets hemmamatcher i Kronfågel Arena.

I och med den nya arenan och publikens återkomst efter pandemin så har föreningen fått nya förutsättningar att jobba med för att skapa så attraktiva evenemang som möjligt. Som ett led i detta arbete sjösattes till den här säsongen ett nytt digitalt biljettsystem i samarbete med Nortic för att underlätta föreningens hantering av publik och biljetter.

Se den digitala biljettplattformen och köp dina biljetter här >>

Anledningarna till införandet av det digitala biljettsystemet är främst att:

 • Systemet med förköp gör det enklare för föreningen administrativt och öppnar helt nya möjligheter när det gäller marknadsföring inför matcherna.

 • Plattformen ger föreningen möjlighet att samla alla typer av biljettförsäljning, säsongskort och medlemsskap på samma ställe.

 • Då det inte finns några vändkors eller liknande vid entrén i arenan så är vi i behov av att biljettprocessen går fortare än vad den gör om varje åskådare ska köpa sin biljett på plats. Det bildas snabbt för långa köer och ytan vid entrén är helt enkelt för trång.

 • I och med att vi nu har en arena med en en tydlig maxkapacitet så hjälper systemet oss att undvika framtida situationer, t.ex. annandagsmatcher, där alla åskådare ska trängas i samma kö för att vara först till kvarn på det begränsade antal platser som finns.

 • Systemet ger oss en tydligare överblick över vilka som är vår publik, vilket på sikt hjälper oss att anpassa evenemangen på ett bra sätt.

Med allt detta sagt så vill föreningen förtydliga att vi inte på något vis är exkluderande i och med detta. I vår konsekvensanalys av det här har vi tydligt sett att det finns en stor del av vår publik som inte kan eller vill ta del av den digitala biljettplattformen och för att hjälpa dessa personer har följande gjorts:

 • Biljetter kan köpas över disk i förbutiken på ICA Maxi Katrineholm, på Plus Katrineholm (turistbyrån), Jürss Spel & Tobak samt på föreningens kansli på Tegnervägen 6. Fler återförsäljare kan tillkomma

 • Den ideella personal som hanterar biljetterna nere på arenan har informerats om hur de ska hjälpa de personer som kommer till match utan förköpt biljett, vilket innebär att det alltid är möjligt att köpa biljett, kontant eller via swish, på plats på arenan om matchen inte redan är slutsåld.

Matchprogram

Vi har även nåtts av kritik rörande det faktum att vi övergått till digitala matchprogram istället för fysiska. En förändring som motiveras enligt följande:

 • Det tryckta matchprogrammet begränsar oss inte bara utrymmesmässigt i relation till en kostnad, utan ställer även andra krav på framförhållning, planering och framförallt distribution. Att trycka uppemot 1 000 fyrsidiga matchprogram i veckan, beroende på spelschema, är alltså inte bara en ekonomisk fråga, utan även en logistisk sådan.

 • Att trycka nämnda matchprogram är inte heller försvarbart ur ett miljömässigt perspektiv sett till programmets korta användningstid.

 • Det digitala matchprogrammet ger oss fullständig frihet att skapa fräscht, relevant och intressant innehåll till den specifika matchen då vi inte behöver förhålla oss till ett visst antal sidor eller till vad som fungerar i tryck på en A5-sida.

 • Det digitala matchprogrammet görs enligt ovan med hjälp av kompetenta ideella krafter, vilket gör att både de ekonomiska och de logistiska utmaningarna försvinner helt i jämförelse med det tryckta.

Med ovanstående sagt så har föreningen, återigen, full förståelse för att en del av vår publik inte är tillräckligt bekväma i det digitala och därför finns det alltid ett begränsat antal utskrivna laguppställningar att ta del av i entrén.

Summering

Sammanfattningsvis konstaterar vi att Katrineholm Bandy inte på något vis vill hindra någon från att gå på våra matcher, oavsett hur hemma man är i den digitala miljön. Tvärtom så försöker vi hela tiden utveckla vår verksamhet och våra evenemang, hänga med samtiden och göra våra matcher till de publikfester vi vet att de kan vara. Detta gör vi tillsammans med er, så tveka aldrig på att höra av er om ni har feedback, frågor eller funderingar.

Vill du ta del av vårt digitala matchprogram eller förköpa biljetter, men inte vet hur du ska göra? Har du rentav ingen egen smartphone eller dator? Be en kompis eller familjemedlem om hjälp eller ta kontakt med oss så hjälper vi till.

UPPDATERING 22 DECEMBER:

Med anledning av de skärpta restriktioner som gäller i samhället från och med den 23 december, där bland annat krav på sittande publik inomhus införs, får Kronfågel Arena i praktiken en ny maxkapacitet på 500 åskådare. I och med detta blir det i praktiken ännu viktigare att säkra sin biljett via förköp för att vara säker på att komma in. Säsongskortsinnehavare är alltid garanterade sin plats i arenan. Läs mer här >>

Martin Gustafsson
Kommunikatiionsansvarig
Katrineholm Bandy
martin.gustafsson@kvbs.se
073-716 19 76

Kontakt Katrineholm Bandys kansli
Tegnervägen 6
641 36 Katrineholm
info@kvbs.se
0150-121 30