Skip to content

Pressmeddelande från Katrineholms Kommun och Katrineholm Bandy angående P19-VM i Kronfågel Arena

1 mars 2022

Som arrangörer av P19-VM i bandy i Katrineholm kommer Katrineholm Bandy och Katrineholms Kommun inte att genomföra ett mästerskap med någon form av rysk deltagande.

Katrineholm Bandy och Katrineholms Kommun anser att den olagliga och djupt orättfärdiga invasionen av Ukraina omöjliggör allt bandymässigt utbyte med Ryssland i nuläget. Som arrangörer av P19-VM i Katrineholm kommer vi inte att genomföra ett mästerskap med någon form av rysk deltagande. Detta då såväl Ryssland som Ukraina ursprungligen var tänkta att spela P19-VM i Kronfågel Arena den 1-4 april 2022. Vidare förs dialog med Svenska och Internationella Bandyförbundet kring mästerskapet ska kunna genomföras i Kronfågel Arena trots detta.

– Det är en skrämmande utveckling vi ser i Ukraina och med bara en snabb blick på övriga sanktioner som genomförs mot Ryssland just nu så landar vi i att det är helt otänkbart för oss att i nuläget välkomna ett ryskt landslag till Katrineholm. Det här är ett mästerskap som vi sett fram mycket emot och vi arbetar intensivt för att det alltjämt ska genomföras i någon form, men det är inte på något sätt aktuellt för oss att göra avkall på vad vi anser vara det rätta här, säger Fredrik Ydevall, ordförande i Katrineholm Bandy.

– Vi vill på det här sättet visa vår solidaritet med det ukrainska folket och landet Ukraina. För oss som kommun är det också helt otänkbart att ställa oss bakom ett mästerskap med ryskt deltagande. Det känns både bra och viktigt att Katrineholms kommun tillsammans med Katrineholm Bandy, samlat och kraftfullt tar avstånd från den fruktansvärda invasionen av Ukraina, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

EDIT: Efter att detta pressmeddelande släpptes har Internationella Bandyförbundet, FIB, informerat om att inga ryska lag kommer att delta i världsmästerskapen i Sverige (Dam, P19, F17) 2022. Parterna arbetar nu fram en ny modell för hur mästerskapet ska spelas.

Pressinformation:

Vid frågor kontaktas:

Martin Gustafsson Pascal Tshibanda

Kommunikationsansvarig Kommunikationsavdelningen

Katrineholm Bandy Kommunledningsförvaltningen

073-716 19 76 0150-577 70

Martin.gustafsson@kvbs.se pascal.tshibanda@katrineholm.se