Skip to content

Ydevall lämnar över klubban - så var KB:s årsmöte 2022

28 juni 2022

Under tisdagskvällen bjöd Katrineholm Värmbol BS in till årsmöte för föreningen och där tackades bland annat ordförande Fredrik Ydevall av efter två år på posten.

– Det har varit både väldigt roligt och lärorikt att få vara en del av Katrineholm Bandys styrelse under de här senaste åren. Att få tillgång till Kronfågel Isarena har verkligen skapat fantastiska möjligheter för oss som förening. Samtidigt har pandemin utmanat oss, där vi framöver gemensamt måste jobba för att få tillbaka både publik och utövare. Jag minns också hur vi trots stor osäkerhet kring pandemin och krig med stor framgång lyckats genomföra ett P19-VM tack vara alla frivilliga insatser i föreningen, säger Ydevall.

Efter ännu ett verksamhetsår som till stora delar präglades av pandemin och dess olika konsekvenser stängde Katrineholm Värmbol BS under tisdagskvällen säsongen 2021/22 i och med föreningens årsmöte. Ett möte där föreningen glädjande nog återigen kunde uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat och ett fortsatt stärkt eget ekonomiskt kapital.

Det ekonomiska resultatet för föregående verksamhetsår skrevs tillslut till drygt 250 000 kronor plus, vilket nu ger föreningen ett positivt eget kapital 728 028 kronor. Nämnda ekonomiska förutsättningar skapar en stor trygghet för en verksamhet som ämnar fortsätta utvecklas, sätta fler barn och unga i rörelse, få fler tjejer och killar att vilja spela bandy samt dessutom få en ännu mer konkurrenskraftig elitverksamhet.

– Med en stark ekonomi och fantastiska förutsättningar i en ny arena har vi som förening alla möjligheter att växa vidare utifrån vår modell med både bredd och elitverksamhet, säger Fredrik Ydevall.

Årsmötet innebar även både nytillskott och avsked från styrelsen. Glädjande var att styrelsen förstärks med välmeriterade Lena Jepsen, som tidigare har erfarenheter från styrelsearbete på såväl förenings- och distriktsnivå som med Allsvenska Serieföreningen.

– Lena är inte bara en otrolig eldsjäl utan besitter även en väldig massa kompetens som vi kommer ha stor nytta av i vårt fortsatta arbete, säger Martin Gustafsson, kommunikationsansvarig i Katrineholm Bandy.

På andra sidan av myntet tvingas föreningen dock konstatera att det inte blir någon fortsättning för varken marknadsansvarige Peter Öjdahl eller för ordförande Fredrik Ydevall. Båda två kommer att fortsätta verka i föreningen, men inte på styrelsenivå.

– Under några tuffa år, där världsläget har ställt till det på en rad olika sätt, har både Fredrik och Peter inte bara gjort stora insatser för att hålla föreningen flytande och fungerande, utan även lyckats utveckla många delar i verksamheten. De har varit väldigt uppskattade kollegor i styrelserummet och kommer med säkerhet fortsätta göra bra saker för föreningen även framöver, även om de nu väljer att kliva av sina nuvarande uppdrag, säger Martin Gustafsson.

Utveckling, god ekonomi och magiska förutsättningar i Kronfågel Arena till trots så står föreningen alltjämt inför en stor utmaning och det är att lyckas engagera fler ideella krafter. Efter årsmötet lämnas ordförandeposten tills vidare vakant då valberedningen, med hjälp av styrelsen, inte lyckats hitta rätt kandidat för posten. Även nyrekrytering till valberedningen själv har återigen visat sig vara en stor utmaning.

– Att vi lämnar ordförandeposten vakant fram tills valberedningen hittat ett förslag de står bakom och då yrkar på ett extra årsmöte är i sig inga konstigheter för verksamheten. Vi hade en liknande situation häromåret och under en kortare tidsperiod är det inget som skapar problem för föreningen, men det är klart att problemet är reellt i det stora hela. Vi, precis som så många andra föreningar, måste hitta nya sätt att engagera alla de människor som bevisligen har ett stort hjärta för vår förening. Den här typen av engagemang ska handlar om glädje, gemenskap och att arbeta mot utveckling och framgång tillsammans. Här har vi ett stort arbete att göra tillsammans med våra medlemmar, säger Martin Gustafsson.

Styrelsen som valdes på Katrineholm Bandys årsmöte 28/6-22:

Ordförande: Vakant

Ledamöter: Jonas Åkerström, Martin Gustafsson, Patricia Pilheden (omval), Fredrik Wintervide (omval), Lars Härnström (omval), Lena Jepsen (nyval)

Se handlingarna från årsmötet >>