Skip to content
Delar av alla de föreningsmänniskor som engagerade sig i lördagens visionsarbete.
FOTO: Daniel Karlsson

Visionsdag engagerade Katrineholm Bandy

7 maj 2023

Katrineholm Bandy är en förening som vill utvecklas och gå framåt. Det stod mer än klart i samband med lördagens visionsdag på Båsenberga Hotell och Konferens.

I syfte att skapa en bättre och starkare förening samlades under lördagen ett 30-tal föreningsengagerade på Båsenberga Hotell och Konferens för en visionsdag ledd av RF-SISU Sörmland. Vilka utmaningar står föreningen inför idag och hur ser målbilden ut framåt var de stora samtalsämnena som under dagen konkretiserades i olika diskussionspunkter och tillslut landade i faktiska uppdrag för styrelse och arbetsgrupper att jobba vidare med.

– Det har varit bra diskussioner och bra engagemang med mycket goda idéer. Framförallt var det kul att se att det var så många engagerade med. Både ungdomsledare, olika stödfunktioner och styrelsemedlemmar, så det har varit en jättebra dag, säger Jonas Nilsson, idrottskonsulent på RF-SISU Sörmland som ledde arbetet.

Ja, för med på träffen fanns allt från funktionärer och medlemmar i olika arbetsgrupper till ledare och styrelseledamöter. En bred samling människor som med olika perspektiv gav upphov till många intressanta diskussioner.

– Det har varit en jättebra dag. Jag som ny i föreningen får lära känna alla ledare och personer vi har i verksamheten, så det har varit jättebra, säger Katrineholm Bandys tämligen nye ordförande, Dennis Gunnar, som framförallt tar med sig det engagemang som visades upp under lördagen.

– Det är engagemanget från de människor som var här. Det är det drivet som vi ska använda för att fortsätta utveckla.

Se hela intervjuerna med Dennis Gunnar och Jonas Nilsson och hör mer om visionsdagen nedan: