Skip to content

Ordförande har ordet - "Liv och glädje fyller arenan"

21 september 2023

Löpande under säsongen kommer Katrineholm Bandys ordförande, Dennis Gunnar, att i krönikeform ge sin syn på vad som är på gång i föreningen under rubriken "Ordförande har ordet". Detta är hans första krönika.

Jag vill inleda med att rikta stor tacksamhet mot föreningens medlemmar för det förtroende som jag fått axla i rollen som ordförande i Katrineholm Bandy. Ett uppdrag jag tar på stort allvar och med en förhoppning om att vi tillsammans kan utveckla Katrineholm Bandy till nya nivåer.

Vad har hänt i föreningen?

För min del som ny ordförande i KB har det varit en händelserik start på säsongen 2023/2024. Det har varit mycket att sätta sig in i, många nya personer att träffa och jag har försökt skaffa mig en samlad bild av föreningen tillsammans med styrelsen.

Styrelsen har under försommaren arbetat hårt med att lägga årets budget och ta fram en verksamhetsplan för 2023/2024. En genomgång av organisationen kommer ske under säsongen för att identifiera förbättringsområden och tillse att vi har bästa möjliga kompetens på rätt ställe. Några organisationsförändringar är redan på plats:

  • Kansli/Klubbchef
    Kanslirollen har arbetas om till en klubbchefsroll som är tänkt att verka mer operativt och "hands on". Primära uppgifter för klubbchefen är medlemshantering, ekonomi, marknad och föreningsutveckling. Klubbchefen fungerar som en stödfunktion till våra kommittéer och verkställer många av föreningens beslut. Många saker kommer fungera som förut men vissa delar kommer effektiviseras för att enklare kunna hanteras av, och ute i, verksamheten. Just nu pågår en övergångsfas där klubbchef Micael Eriksson sätter sig in i föreningens ekonomi och vitala delar för att bli varm i kläderna. Därefter kommer det mer operativa arbetet successivt att ta fart.

  • Bandyutvecklare
    Magnus Rostedt har tillsatts i rollen som Bandyutvecklare. Magnus primära uppgift är att säkerställa att vi formar vår bandyverksamhet på ett hållbart och utvecklande sätt från de allra yngsta spelarna till de äldsta.

  • Trygghetsansvarig
    Linda Myhrman har tillsatts i rollen som Trygghetsansvarig. En viktig roll med stort fokus på värdegrund och trygghet. Linda kommer vara en central person i organisationen som alla kan vända sig till om man upplever, ser eller hör att någon, eller en själv, inte mår bra.

Föreningen har även hunnit påbörja sitt Visionsarbete för 2023/2024, där en första inledande träff hölls innan sommaren. Ett 30-talet föreningsknutna personer samlades hos Båsenberga Konferens under handledning av RF-SISU. En workshop där vi fick samtala och reflektera om saker som föreningsutveckling, värdegrund och ta första steget mot visionen om Trygga & Hållbara Utvecklingsmiljöer.

Föreningsekonomi

Vi lever i en värld som ständigt förändras, vilket nog ingen har missat. De senaste åren har kantats av pandemi, krig och oroligheter i världen och nu står vi mitt i en inflation. Allt detta påverkar även vår förening på olika sätt. Vi hoppas på ett högre publiksnitt tack vare att pandemin mattats av vilket är positivt. Samtidigt brottas vi med en ansträngd ekonomi tack vare ökade kostnader för material, varor, hyror, el, drivmedel mm. 

Marknadsarbetet med att knyta samarbetspartners/sponsorer till föreningen påverkas även det av inflation och omvärldsläget. Många företag drar in på kostnader och törs inte längre bidra till föreningslivet i samma utsträckning som tidigare. Trots det utmanande läget kan vi inte nog betona det stöd vi känner från det lokala näringslivet. Även när tiderna är tuffa så är det väldigt tydligt att vi fortsätter arbeta tillsammans och göra det absolut bästa vi kan för att stärka varandra.

Vi ser även en ökad svårighet att locka lag till våra cuper. Samtliga kommittéer arbetar stenhårt för att få alla pusselbitar på plats inför säsongstarten.

Vad är på gång i föreningen?

Sommaren har flugit förbi i en rasande fart med utebliven värme och mestadels regn. Nu står vi redan i september och har full aktivitet i Kronfågel Arena. De flesta lagen har redan gått på is med undantag de yngsta grupperna. För ungdomslagen börjar träningsmatcherna och den första av våra fem(!) ungdomscuper för säsongen startar i oktober. 

Även A-laget har kommit i gång med sina träningsmatcher. I dagarna går även starten för Allsvenska Supercupen innan säsongen startar på allvar i slutet av oktober.

Visionsarbetet fortsätter och nästa planerade aktivitet är en ”Föreningsupptakt” som planeras i mitten/slutet av oktober. 

Visst känns det som om säsongen närmar sig! Man kan nästan känna vinterns kyla bita i kinderna. Den karaktäristiska lukten av grillad korv kombinerat med ångorna från varm glögg börjar smyga sig på. Redan nu kan man höra skridskoskären mot isen och hur liv och glädje fyller Kronfågel Arena. Det känns att säsongen börjar ta fart på allvar.

Vi ses i hallen!

Vänliga bandyhälsningar

Dennis Gunnar

Ordförande Katrineholm Bandy